MBS lãi trước thuế 9 tháng 202 tỷ đồng, hoàn thành vượt 26% kế hoạch năm 2018

2018-10-21 20:05:17 admin

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBS đạt 202,12 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 10,4 lần; lợi nhuận sau thuế 177 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng kỳ 2017. So với kế hoạch lãi trước thuế 160 tỷ đồng, MBS đã hoàn thành vượt 26% chỉ tiêu đề ra.


CTCK MBS vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 với doanh thu hoạt động 218,3 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới 88 tỷ đồng, tăng 38%; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 68,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Tính tới cuối quý 3, MBS có 2.554 tỷ đồng các khoản cho vay và phải thu.

MBS lãi trước thuế 9 tháng 202 tỷ đồng, hoàn thành vượt 26% kế hoạch năm 2018

Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của MBS đạt 24,6 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Hiện tại, MBS đang đầu tư cổ phiếu niêm yết với giá trị gốc 111,2 tỷ đồng, nhưng giá trị đánh giá lại chỉ là 82 tỷ đồng. Ngoài ra, MBS đang nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 257 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này của MBS là 93 tỷ đồng, giảm gần 24% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý, chi phí bán hàng không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước, chiếm lần lượt 20 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 22% còn 40,18 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế quý 3 hơn 51 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBS đạt 202,12 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 10,4 lần; lợi nhuận sau thuế 177 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng kỳ 2017. So với kế hoạch lãi trước thuế 160 tỷ đồng, MBS đã hoàn thành vượt 26% chỉ tiêu đề ra.

 

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

Tags