Nam Đông: Thu nhập tăng 3 lần sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới

2019-09-04 11:08:20 admin

Sau gần 10 năm thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)” (giai đoạn 2010 -2020), thu nhập bình quân đầu người của huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) tăng từ 10,9 triệu lên 32 triệu đồng /người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,82%...


Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đông, sau gần 10 năm xây dựng NTM đến nay địa phương này đã có 6/10 xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM. Bình quân đạt 15,2 tiêu chí /xã, tăng gần 6 tiêu chí so với năm 2011. Huyện Nam Đông cũng đã huy động  được 1.121 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, có hơn 462 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Đã thực hiện bê tông hóa hơn 58km đường giao thông nông thôn, nâng cấp sữa chữa 14,9 km kênh mương thủy lợi,… 

Đường giao thông được đầu tư khang trang, sạch đẹp ở huyện Nam Đông.

Nam Đông cũng đã xây dựng, quy hoạch nhiều vùng sản xuất, đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo vùng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, đã hình thành các  mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Toàn huyện có 26 trường học đạt chuẩn quốc gia; 99% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người tăng, năm 2010 đạt 10,9 triệu đồng/người thì đến năm 2018 đã nâng lên 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,82%...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, trong quá trình xây dựng NTM, huyện Nam Đông vẫn đang gặp phải những khó khăn, tồn tại như: Công tác chỉ đạo trong triển khai thực hiện còn hạn chế, lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Việc huy động nguồn vốn góp của doanh nghiệp và nhân dân tham gia xây dựng NTM còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho hay, đây là kết quả của quá trình cống hiến, lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, huyện Nam Đông tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng NTM với các tiêu chí nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu.

“Muốn vậy, trước hết huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự chủ thể thực hiện và là người thụ hưởng các kết quả chương trình xây dựng NTM”, bà Hương nhấn mạnh.

 

 

 

Theo TIẾN THÀNH

Báo Nông nghiệp