Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu

2019-06-18 23:43:27 Thư ký tòa soạn

DNTH: Sáng ngày 18/6, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã tổ chức buổi hội thảo “Ứng phó biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu.


Toàn cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu tại buổi hội thảo, PGS.TS Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết: “Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 – 0,7 độ C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Tác động biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Doanh nghiệp vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là đối tượng quan trọng trực tiếp tham gia, chuyển các thách thức thành cơ hội và tạo ra nguồn lực để thúc đẩy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các kế hoạch góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh.”

Tại hội thảo, các đại biểu cũng khẳng định, nhận thức về biến đổi khí hậu của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, chưa quan tâm tới bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình sản xuất và tiêu dùng nhằm thải các bon thấp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đồng thời khẳng định, việc nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra các cơ hội, thách thức của doanh nghiệp trong ứng phó biến đổi khí hậu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa ra các kế hoạch hành động.

Minh Vân