Thứ năm, 22/10/2020, 21:59

Ngành tuyên giáo tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí xuất bản và tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.
 
nganh tuyen giao tang cuong quan ly thong tin tren mang xa hoi

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội ngày 29/12.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng tham dự hội nghị.

Ngành Tuyên giáo chủ động hơn trong phát hiện vấn đề

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh năm 2018 - năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Ngành tuyên giáo chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tìm tòi, sáng tạo đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thúc đẩy việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

Trong năm, ngành đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến rõ nét trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội; góp phần phát triển nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học cho đất nước phát triển. Hoạt động văn hóa có một số khởi sắc, mang đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngành tuyên giáo tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò đi trước một bước dẫn đường cho các phong trào cách mạng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn tồn tại một số hạn chế như: ở một số nơi, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn biểu hiện chưa nghiêm; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động chưa sát hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là truyền tải tới nhân dân chưa tốt; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo có nơi, có lúc chưa được chủ động, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, sáng tạo, còn lúng túng trong việc cụ thể hóa chuyên đề năm cho sát với thực tiễn.

Công tác đấu tranh chống "diễn biến hòa bình," nhất là với những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội còn lúng túng về nội dung, phương thức và tổ chức lực lượng.

Việc bổ sung, cập nhật kiến thức các loại tài liệu trong giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; biên soạn giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường dạy nghề còn chậm...

Nguyên nhân của những hạn chế được các đại biểu phân tích do một số cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo; chưa nhận thức sâu sắc và có quyết sách phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với một số bộ, ban, ngành liên quan, nhất là giữa ban tuyên giáo ở các tỉnh ủy, thành ủy với các sở, ngành trên địa bàn chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, vẫn còn nặng về phối hợp trong xử lý tình huống, vụ việc, điểm "nóng" phát sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, điểm lại những kết quả nổi bật trong kinh tế-xã hội năm 2018, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá trong những thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo cả nước.

Ngành đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, công tác lý luận chính trị tổng kết thực tiễn đã được ngành thực hiện tốt hơn, chất lượng có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

nganh tuyen giao tang cuong quan ly thong tin tren mang xa hoi

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục thể hiện rõ nét việc đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ bản khắc phục độ trễ thời gian, mở rộng tối đa đối tượng học tập nghị quyết.

Ngành tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục được coi trọng; kịp thời báo cáo, phản ánh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời nhiều nội dung bức thiết, phức tạp, nhạy cảm. Công tác triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII có tìm tòi, đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, dự báo các khuynh hướng tư tưởng để phối hợp định hướng tuyên truyền những vấn đề bức thiết, phát sinh trong xã hội, có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng về học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sâu sát. Công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch ngăn ngừa "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái còn lúng túng; chưa kết nối và phát huy các thế mạnh của các cơ quan, đơn vị trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong công tác này hiệu quả chưa cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị lãnh đạo các ban, bộ, ngành địa phương chỉ rõ nguyên nhân và hạn chế yếu kém, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, địa phương, góp phần cùng ngành tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đề cập tới nhiệm vụ trong năm 2019, ông Trần Quốc Vượng cơ bản nhất trí với phương hướng công tác tuyên giáo đã nêu trong báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện.

Trước hết, các cấp ủy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp. Công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề quan tâm trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự ở các cấp, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Toàn ngành phải chủ động giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí lưu ý, đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Để làm được việc này, toàn ngành phải tăng cường thông tin tuyên truyền những thành quả của đất nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng với những mô hình cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu; huy động tối đa lực lượng làm công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong công tác tuyên truyền; đồng thời phải đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống "diễn biến hòa bình," ngăn chặn "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng chống tham nhũng lãng phí.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong việc thực hiện Chỉ thị 05, cần tập trung làm tốt, hiệu quả 2 nội dung: phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Tuyên giáo sớm nghiên cứu cụ thể hóa 2 nội dung này, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Ngành tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; lựa chọn những nội dung thiết thực cấp thiết, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Trước mắt là hình thành, củng cố hành vi ứng xử có văn hóa giữa người và người; sớm nghiên cứu, xây dựng mô hình, cách thức tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống mới...

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tuyên giáo chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2019-2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội, chú trọng tới các khía cạnh chính trị trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Ngành tiến hành tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 30 năm Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, xác định quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phải nhận thức xuyên suốt đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững./.

 

 

 

Quỳnh Hoa

Theo ttxvn

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt những người làm báo tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt những người làm báo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt Đoàn đại biểu gồm một số nhà báo lão thành và 187 người làm báo tiêu biểu đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Kỳ II: Quảng Bình - Miền đất Danh nhân và Di sản

Kỳ II: Quảng Bình - Miền đất Danh nhân và Di sản

DN&TH; Dãi đất Quảng Bình như một bức tranh hoành tráng, có rừng, có biển với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, thắng cảnh nổi tiếng. Quảng Bình là vùng đất văn vật, có di chỉ văn hoá Bàu Tró, các di chỉ thuộc nền văn hoá Hoà Bình và Đông Sơn, nhiều di tích lịch sử. Trong quá trình lịch sử, đã hình thành nhiều làng văn hoá nổi tiếng và được truyền tụng từ đời này sang đời khác như “Bát danh hương”: “Sơn- Hà- Cảnh - Thổ- Văn- Võ- Cổ - Kim”. Nhiều danh nhân tiền bối học rộng, đỗ cao và nổi tiếng xưa và nay trên nhiều lĩnh vực quân sự, văn hoă - xã hội như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hàm Ninh, Hoàng Kế Viêm, Võ Nguyên Giáp...
Trục trặc kỹ thuật, máy bay Vietjet từ Vinh đi TP.HCM hạ cánh ở Đà Nẵng

Trục trặc kỹ thuật, máy bay Vietjet từ Vinh đi TP.HCM hạ cánh ở Đà...

Do trục trặc kỹ thuật, chuyến bay VJ225 từ Vinh đi TP.HCM của hãng hàng không Vietjet Air phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng khuya 6-2 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi).
Thủ tướng: Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui

Thủ tướng: Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui

Sáng 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công tác phòng chống dịch nCoV.
Thủ tướng phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thủ tướng phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em

DN&TH; Sáng ngày 6/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brazil

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brazil

DN&TH; Chiều 12/11, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Brazil Marco Antonio Diniz Brandao đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới.
APPF-26 khẳng định vai trò và uy tín của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao nghị viện

APPF-26 khẳng định vai trò và uy tín của Quốc hội Việt Nam trong các...

Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 18/1 tại Hà Nội. Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng, mở đầu cho hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2018.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2020), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Trung Quốc.