Nghệ An: Có hay không việc từ huyện đến Sở đang tạo điều kiện cho “Dự án hàng chục tỷ đồng thi công khi chưa được cấp phép”?

2020-06-26 22:03:57 Phóng Viên

DNTH: Theo phản ánh của những hộ dân tại thị trấn Hưng Nguyên về tình trạng thi công vào ban đêm của trạm cấp nước Hưng Nguyên gây ảnh hưởng tới người dân sống gần đó. Theo đó, việc thi công của trạm cấp nước Hưng Nguyên là chưa có sự chấp thuận về chủ trương cũng như thủ tục giấy tờ cho phép.


Vật liệu tập kết tại Trạm cấp nước Hưng Nguyên.

Thi công dự án khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư?

Cụ thể, tháng 1/2020, Công ty cấp nước Nghệ An nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư “Đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống cấp nước thô từ Sông Lam cho Trạm cấp nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước sạch các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên” tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An; Ngày 09/01/2020 Sở Kế hoạch Đầu tư có công văn số 73/SKHĐT-DN về việc xin ý kiến trương của các sở nghành; Ngày 17/04/2020 Sở Kế hoạch đầu tư có Báo cáo tổng hợp ý kiến số 1084/SKHĐT-DN gửi UBND tỉnh Nghệ an về báo cáo Chủ trương đầu tư của dự án, trong đó có nêu các ý kiến của Sở, nghành liên quan. Ngày 04/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 2664/UBND-CN về việc rà soát, bổ sung thủ tục còn thiếu, thẩm định sự phù hợp của dự án với quy hoạch…

Dự án “Đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống cấp nước thô từ Sông Lam cho Trạm cấp nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước sạch các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên” có quy mô xây dựng Trạm bơm với diện tích xây dựng 500m2; sửa chữa và cải tạo trạm bơm hiện có tại Trạm cấp nước Hưng Nguyên đủ công suất 30.000m3/ngày đêm; Xây dựng tuyến ống nước thô từ Sông Lam đến Trạm cấp nước Hưng Nguyên do Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đề xuất đến nay chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, chưa được phê duyệt quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã triển khai thi công, xây dựng từ tháng 4 đến nay mà các cấp có thẩm quyền không ai biết hay….?

Trả lời báo chí ông Nguyễn Trường Giang khẳng định “cho đến nay dự án của công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và việc thi công trên đó chỉ là sửa chữa nội bộ”.

Phóng viên đã trực tiếp có mặt tại trạm cấp nước Hưng Nguyên thuộc thị Trấn Hưng Nguyên, một đại công trường ngổn ngang các loại vật liệu, đường ống… có một số hạng mục xây mới đã đang hoàn thành. Vậy đây có phải là sửa chữa như lời vị giám đốc sở xây dựng khẳng định???

Vòng tròn “Đùn đẩy trách nhiệm” giữa các sở?

Khi thẩm định đề xuất chấp thuận chủ trương dự án đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp nước thô từ Sông Lam cho Trạm cấp nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước sạch các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có nhiều nội dung bất cập, chưa rõ ràng, mặc dù các Sở, nghành, địa phương đã thẩm định, góp ý bằng văn bản và đã được Sở Kế hoạch đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét chấp thuận.

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Nghệ an đã có Thông báo số 308/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về chấp thuận chủ trương dự án đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp nước thô từ Sông Lam cho Trạm cấp nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước sạch các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong đó có ghi:

Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An rà soát lại hồ sơ, bổ sung số liệu báo cáo đề xuất đầu tư để làm rõ hơn về quy mô công suất, phù hợp với mục tiêu đầu tư và phạm vi cấp nước của Nhà máy; Bổ sung cáo cáo phần diện tích đất nông nghiệp dự kiến bị tác động, ảnh hưởng của việc xây dựng tuyến đường ống cấp nước thô, giải pháp bồi thường hỗ trợ cho người dân và việc hoàn trả, cải tạo đất nông nghiệp sau khi hoàn thành xây dựng tuyến đường ống; Có cam kết chịu trách nhiệm di dời tuyến đường ống mà không được bồi thường khi Nhà nước có yêu cầu giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án khác theo quy hoạch được duyệt; Nghiên cứu hướng tuyến đường ống cấp nước thô để hạn chế tác động đến quy hoạch khác.

Đặc biệt lưu ý: “Vị trí truyến ống đi qua đê Tả Lam; Vị trí lấy nguồn nước thô tránh vùng bị nhiễm mặn”.

Giao Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xem xét, báo cáo đánh giá quy mô công suất và hiệu quả đầu tư dự án, gửi Sở tài chính để có ý kiến báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo bổ sung của Nhà đầu tư, rà soát tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, PV đã liên hệ làm việc với người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An là ông Hoàng Văn Hải - Tổng giám đốc nhưng ông Hải trả lời “chúng tôi không làm việc qua điện thoại”, PV đặt lịch làm việc thì chối quanh co, né tránh, vòng vo rồi “tôi phải đi miền núi để xử lý vấn đề thiếu nước”.

Qua trao đổi với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở xây dựng Nghệ an thì ông Giang trả lời: “Sở Xây dựng chỉ là cơ quan tham mưu còn cụ thể các anh chị làm việc với sở kế hoạch đầu tư để được rõ hơn”.

Ngay sau đó, PV đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Đức - quyền Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư thì được ông Đức ủy quyền cho ông Phạm Văn Vinh - PGĐ toàn quyền quyết định. Ngày sau đến hẹn PV liên hệ thì được ông Vinh  đẩy sang cho ông Kiên - chuyên viên phụ trách dự án và được ông Kiên trả lời: “Sở KHĐT là cơ quan tổng hợp ý kiến tham mưu và cung cấp hồ sơ tài liệu khi dự án đã được chấp thuận chủ trương. Về quản lý phần vốn thì các anh chị làm việc trực tiếp với Sở tài chính. Về quản lý xây dựng, quy mô công suất, tiết diện đường ống thì anh chị làm việc với UBND huyện Hưng Nguyên và Sở Xây dựng”.

Sau nhiều lần PV liên hệ với anh Lê Phạm Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (phụ trách) được trả lời là “đang bận họp và cũng không biết Trạm cấp nước Hưng Nguyên đang tiến hành xây dựng cái gì dưới đó?”

Mặc dù, dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhưng trên khuôn viên Nhà máy nước Hưng Nguyên đã thi công rầm rộ từ tháng 4 đến nay mà các cấp chính quyền không một ai biết ???

Hay có ai đó đứng chống lưng phía sau cho doanh nghiệp, tạo cơ chế để doanh nghiệp thoải mái thi công mà không bị các cấp ngành kiểm tra.?

Văn bản đề xuất đầu tư mạng lưới nước sạch của công ty Hùng Thành.

Tham mưu “ Dự án trùng dự án”?

Được biết, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Kim Liên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 4878/ QĐ- UBND-NN với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 49,610 tỷ đồng. Với công suất từ 4.000-10.000m3/ngày đêm, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành làm chủ đầu tư và hoàn thành dự án đi vào hoạt động từ năm 2014.

Sau hơn 6 năm hoàn thành đi vào hoạt động, nhà máy đã cấp nước cho địa bàn các xã lân cận nhà máy và xã Hưng Đạo huyện Hưng Nguyên với gần 4000 hộ dân (riêng xã Hưng Đạo gần 2000 hộ dân). 

Hiện nay, Công ty cấp nước Nghệ An đang đề xuất dự án “Đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp nước thô từ Sông Lam cho Trạm cấp nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước sạch các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên” dự kiến cấp nước cho 23 xã, thị trấn huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính - TP Vinh ( trong đó có cả xã Hưng Đạo huyện Hưng Nguyên). Sở xây dựng Nghệ An cùng địa phương dường như không thẩm định nội dung này, hai lần có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An được cấp nước trên toàn huyện Hưng Nguyên chỉ trừ 5 xã (Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Lĩnh, Hưng Phúc và Hưng Thắng) trong khi hệ thống cấp nước sinh hoạt của Công ty Hùng Thành đã cấp nước cho xã Hưng Đạo huyện Hưng Nguyên từ bao lâu nay.

Tại mục 3 Điều 29 của văn bản hợp nhất các Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch của Bộ Xây dựng nêu rõ: “Đối với địa bàn chưa có đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng về dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương”.

Ngày 16/6/2020, Công ty môi trường Hùng Thành đã có văn bản đề xuất đầu tư mạng lưới nước sạch đến các xã chưa có nước sạch tại huyện Hưng Nguyên. Vậy căn cứ theo Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch thì trường hợp này có phải đấu thầu đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn chưa có nước sạch mà có 2 đơn vị đăng kí?

Việc huyện Hưng Nguyên chấp thuận cho công ty Cấp nước Nghệ An cấp nước trùng địa bàn mà công ty Cấp nước Hùng Thành đã cấp nước nhiều năm liệu có Hợp lý?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…

 

 

Phương Nam – Phạm Trung