Nghệ An: Đã thu hồi hơn 9,6 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

2020-06-25 15:54:01 admin

Trong 6 tháng đầu năm 2020, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 35,03 tỷ đồng, trong đó, đã thu hồi 9,63/17,06 tỷ đồng.


Công tác thanh tra tại Nghệ An (ảnh minh họa).

Công tác thanh tra tại Nghệ An (ảnh minh họa).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2020, qua thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 18,94 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi 12,4 tỷ đồng và xử lý khác 6,54 tỷ đồng.

Về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 89 cuộc thanh tra hành chính tại 235 đơn vị, bao gồm 74 cuộc theo kế hoạch và 15 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện 63 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý 11,69 tỷ đồng; Đến nay, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 4,17 tỷ đồng, số còn lại đang trong thời gian đôn đốc thu hồi. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 07 tổ chức và 41 cá nhân có sai phạm; đã chuyển 01 vụ việc sai phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra.

Về thanh tra chuyên ngành, toàn ngành đã thực hiện được 418 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.215 cá nhân, tổ chức tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực gồm Giao thông vận tải, NN&PTNT, TN&MT.

Qua thanh tra đã ban hành 1.362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.104 cá nhân và 273 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là 6,45 tỷ đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 0,8 tỷ đồng; đã thu 6,13 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát, thu chi ngân sách, trong kỳ, Cục thuế đã thực hiện được 07 cuộc thanh tra; số tiền truy thu, xử phạt và xử lý tiền chậm nộp 12,8 tỷ đồng; giảm hoàn, giảm khấu trừ 71 triệu đồng; thực hiện kiểm tra tại 139 đơn vị; số tiền truy thu, truy hoàn, xử phạt, ấn định thuế 9,1 tỷ đồng; giảm lỗ 52 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,7 tỷ đồng.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 35,03 tỷ đồng, bao gồm 17,06 tỷ đồng và 196.378 m2 đất (tương ứng hơn 17,97 tỷ đồng); trong đó đã thu hồi 9,63/17,06 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 56,44%).

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, toàn ngành đã thực hiện được 38 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 44 đơn vị. Qua thanh tra công vụ gắn với thanh tra chấp hành luật, đã phát hiện 22 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 41 tổ chức và 185 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ (sai phạm chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian quy định).

Số vụ án, bị can về tham nhũng thụ lý điều tra (04 vụ/18 bị can) trong kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (14 vụ/43 bị can). Có 01 vụ/01 bị can đã chuyển từ tội danh tham nhũng sang tội danh khác là vụ án Phan Việt Anh, phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, hiện nay đã chuyển tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngọc Tuấn

TCDN