Nhiều sai phạm tại Công ty thủy lợi Bắc Sông Thương

2019-08-08 10:10:32 admin

Sau khi phát hiện hàng loạt sai phạm, Sở NN-PTNT Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch Công ty thủy lợi Bắc Sông Thương thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 320 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra Sở NN-PTNT Bắc Giang.


Dự toán gói thầu nhưng không thực hiện

Sở NN-PTNT vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện công tác tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi giai đoạn từ năm 2016 – 2018 do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Sông Thương (sau đây gọi là Công ty Bắc Sông Thương) làm chủ đầu tư.

Bản kết luận thanh tra của Sở NN-PTNT đối với công ty Thủy lợi Bắc Sông Thương liên quan đến các gói thầu thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2018.

Theo đó, trong giai đoạn này, công ty đã đầu tư xây dựng và sửa chữa 207 gói thầu với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Đoàn thanh tra của Sở NN-PTNT đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu của 130 gói thầu (65 gói thầu xây lắp và 65 gói thầu tư vấn) với tổng kinh phí đã thanh toán là hơn 19 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại. Cụ thể, đối với các gói thầu xây lắp bằng nguồn vốn chống hạn thực hiện năm 2016 (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lục Ngạn làm chủ đầu tư) không có văn bản đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền theo quyết định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn của công ty và vốn cấp bù thủy lợi phí (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủ lợi Cầu Sơn và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương làm chủ đầu tư), chủ đầu tư không thực hiện việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và giám sát khảo sát; phê duyệt đấu thầu đối với gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (dự toán nhưng không thực hiện).  

Thi công thiếu khối lượng, vẫn được nghiệm thu

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra hồ sơ và hiện trường thi công các gói thầu còn có một số sai phạm. Điển hình như gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do xí nghiệp thiết kế của chủ đầu tư thực hiện, số tiền sai phạm là hơn 118 triệu đồng (do phê duyệt dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vận dụng định mức, đơn giá hết hiệu lực và hệ số lập thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp quy định hiện hành).

Gói thầu nạo hút 4 bể hút, kênh dãn trạm bơm Khám Lạng, Cẩm Lý, Chợ Xa, Đồi Ngô do Công ty CP Xây dựng và tư vấn Đông Nam thi công, số tiền sai phạm là hơn 40 triệu đồng do phê duyệt biện pháp thi công đất chưa phù hợp. Ngoài ra còn rất nhiều gói thầu khác sai phạm về nguyên tắc tài chính.

Đáng chú y, công tác giám sát thi công xây dựng tại một số hạng mục công trình còn để nhà thầu thi công một số cấu kiện bộ phận chưa đúng thiết kế đã được phê duyệt. Còn có hạng mục công trình thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán.

Trạm bơm Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Báo Bắc Giang điện tử.

Nguyên nhân chủ quan dẫn đến những sai phạm trên, đã được Sở NN-PTNT Bắc Giang chỉ rõ, đó là: “Chủ đầu tư chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc thực hiện công tác đầu tư, xây dựng”. Từ những sai sót trên trong quá trình tổ chức thực hiện, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng một số hạng mục công trình và tăng giá trị gói thầu.

Do đó, Sở NN-PTNT yêu cầu Chủ tịch Công ty thủy lợi Bắc Sông Thương căn cứ số liệu qua công tác thanh tra có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 320 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra Sở NN-PTNT Bắc Giang.

Trong đó, hơn 118 triệu đồng của Xí nghiệp tư vấn thiết kế thuộc chủ đầu tư; 7 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Vĩnh Long; 101 triệu đồng của Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đông Nam; 31 triệu đồng của Công ty TNHH Cung ứng Vật liệu xây dựng Nam Trang; 20 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng số 3…  

Công ty Thủy lợi Bắc Sông Thương là DN 100% vốn nhà nước, chủ sở hữu là UBND tỉnh Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực công ích thủy lợi. Công ty được thành lập năm 2017 trên cơ sở hợp nhất 2 công ty là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn và Lục Ngạn. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018.

 

Theo ĐỒNG THÁI/Báo Nông Nghiệp

https://nongnghiep.vn/nhieu-sai-pham-tai-cong-ty-thuy-loi-bac-song-thuong-post246984.html