Nông dân Phù Cát thi đua xây dựng nông thôn mới

2019-09-12 08:29:11 admin

Đến nay Phù Cát có có 7 xã được UBND tỉnh công đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 4 xã Cát Khánh, Cát Minh, Cát Thành và Cát Nhơn đang đề nghị đạt chuẩn năm 2019, đến năm 2020 huyện Phù Cát sẽ đạt chuẩn huyện NTM.


08-59-34_nong_dn_x_ct_thnh_thi_cong_duong_be_tong_nong_thon

Nông dân xã Cát Thành thi công đường giao thông nông thôn.

Các cấp Hội Nông dân huyện Phù Cát (Bình Định) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM” thông qua lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp ngày công, hiến đất làm công trình giao thông.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở triển khai tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. …

Phong trào được Hội Nông dân huyện gắn với các phong trào, cuộc vận động khác, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Trọng tâm là tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiến đất, đóng góp ngày công tu sửa trường, lớp, đường giao thông liên thôn và các công trình thủy lợi.

Hội Nông dân huyện Phù Cát có 18 cơ sở Hội với 117 chi hội, trên 41.000 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn huyện vận động trên 35.000 lượt hộ hội viên hiến đất, đóng góp hàng chục nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng một số công trình công cộng khác.

Đồng thời, triển khai thực hiện 32 dự án, hỗ trợ 222 hộ vay vốn tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 86 tổ tiết kiệm, 3.157 hộ vay, dư nợ gần 136 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng NN- PTNT huyện triển khai cho hội viên nông dân vay vốn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với 33 tỷ đồng, 23 tổ vay vốn, 353 hộ vay...

 

LƯƠNG NGỌC TẤN(Hội Nông dân huyện Phù Cát)