Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng cao

2018-09-28 14:02:39 admin

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018.


Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018

Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết: Tính chung 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Kết quả tăng trưởng khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2018.

Quang cảnh buổi Họp báo

Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, đóng góp 8,8% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.

Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,78%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2021-2018, đóng góp 0,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6,37%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất 8 năm qua, đóng góp thêm 0,22 điểm phần trăm. Ngành lâm nghiệp tăng 5,9% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,04 điểm phần trăm.

Cũng tại buổi Họp báo, đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh những số liệu mà Tổng cục Thống kê đưa ra. Các câu hỏi đều được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Nguyễn Việt Phong - Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư cùng ông Dương Mạnh Hùng - đại diện Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia giải đáp thỏa đáng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Nguyễn Việt Phong - Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư cùng ông Dương Mạnh Hùng - đại diện Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia giải đáp các câu hỏi đặt ra
 
 
 
HƯNG GIANG
Báo NN