Nông thôn mới làm nên những miền quê đáng sống

2020-01-26 09:41:19 admin

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã tạo đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam. Vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, bền vững hơn.


Giai đoạn vừa qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh của từng người dân tạo nên sức mạnh to lớn, toàn diện. Chương trình đã huy động được nguồn lực lớn với 240.000 tỷ đồng, cho phát triển các thiết chế hạ tầng, sản xuất, đời sống, văn hóa, xã hội...

Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Đến hết tháng 9/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã.

Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí, đồng thời đã có 93 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh

Môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp ở Thái Nguyên.

Chú thích ảnh

Đồng bào Si La ở Mường Tè (Lai Châu) được sử dụng điện lưới quốc gia.

Chú thích ảnh

Đồng bào ở huyện Mường Khương (Lào Cai) tự tháo dỡ công trình để hiến đất làm đường nông thôn.

Chú thích ảnh

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Quảng Ninh.

Chú thích ảnh

Các giá trị văn hóa của đồng bào được giữ gìn, phát huy.

Chú thích ảnh

Công tác đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc ở Lào Cai được chú trọng.

 

 

 

Theo Trọng Thủy (Báo Tin tức)