Nông thôn Thừa Thiên - Huế “thay áo mới”

2019-10-23 20:33:37 admin

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được những kết quả đáng kể. Đặc biệt tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, nhất là bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.


Nhiều kết quả đáng khích lệ

Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó cấp ủy chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện. Trong tổ chức thực hiện cần có kế hoạch cụ thể, phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, từ đó, đề ra những biện pháp tháo gỡ kịp thời…

Nhờ vậy, tính đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 44/104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2019 thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2020 huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

nong thon thua thien - hue “thay ao moi” hinh anh 1

Tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  Ảnh: CTV

Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế - ông Hồ Sỹ Nguyên cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu nói trên, thì việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian qua vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Tính đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 44/104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2019 thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2020 huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó có việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn để tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế nông thôn làm cơ sở cho tăng thu nhập và đời sống người dân. Công tác xóa đói giảm nghèo tuy có chuyển biến, nhưng chưa thật bền vững...

Phấn đấu có 54 xã về đích

Mục tiêu kế hoạch cuối năm 2019 số xã đạt chuẩn tăng ít nhất 10 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 54 xã, tương đương tỷ lệ 51,9%. Thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Quảng Điền đạt 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu toàn tỉnh có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã/năm.

Ông Nguyên cho biết thêm, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 là phấn đấu hoàn thành chương trình giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể có ít nhất 61 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 59% đạt chuẩn nông thôn mới. (Năm 2020 có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn); Cấp huyện: Huyện Quảng Điền đạt chuẩn; phấn đấu toàn tỉnh có 8 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Có ít nhất 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công nhận; có ít nhất 50% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt nông thôn mới.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, để cuộc sống người dân được sung túc hơn, người dân có cuộc sống thu nhập cao hơn, các địa phương và các ngành liên quan phải quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp. Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất, chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn…

Đặc biệt, tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các mô hình sản xuất; phát triển sản phẩm có hiệu suất cao, qua đó nâng cao năng suất trên 1 đơn vị diện tích (ha); chú trọng xây dựng các thương hiệu đặc sản nông nghiệp ở các vùng miền nông thôn và địa phương.

“Mỗi huyện, mỗi địa phương cần tìm ra một hướng đi phù hợp; xây dựng được các sản phẩm chủ lực của địa phương mình… Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững; nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân…” - ông Thọ nói.

 

 

Theo Dân Việt