Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động

2018-09-26 16:51:17 admin

Với số phiếu tín nhiệm 100% ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023.


Ông Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc. Ảnh: LĐLĐ

Ông Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc. Ảnh: LĐLĐ

Ngày hôm qua 25/9, gần 1.000 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam đã biểu quyết và bầu cử 161 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động. Ban chấp hành khóa 12 cũng đã bầu ra Đoàn Chủ tịch với 22 Ủy viên trong đó có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, bầu ra Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023

Trước đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu dự đại hội về danh sách 185 đồng chí do BCH khóa XI đề xuất, chuẩn bị. 

Trên cơ sở đó, từng đại biểu trong đại hội đã bỏ phiếu kín tín nhiệm lựa chọn 166 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa 12. 

Kết quả chỉ có 161 đồng chí được 947 đại biểu bỏ phiếu kín tín nhiệm quá bán để giới thiệu vào danh sách bầu vào Ban chấp hành khóa 12.

Trong đó Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch khóa 11 đã được Đại hội bỏ phiếu kín với mức tín nhiệm 99,3-100%.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12 với số phiếu tín nhiệm 100%. 4 Phó chủ tịch gồm: ông Trần Thanh Hải (tái đắc cử), ông Trần Văn Thuật, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Phan Văn Anh.

Ông Bùi Văn Cường là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới./.

 

Thùy Linh

VNHN