Ông Hồ Xuân Hùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam

2019-09-07 16:28:24 admin

Tại Đại hội II, nhiệm kỳ 2019-2024, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã bầu ông Hồ Xuân Hùng làm Chủ tịch.


Ông Hồ Xuân Hùng (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam nhiệm kỳ II (2019-2024)

Như vậy, ông Hồ Xuân Hùng đã tái đắc cử Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam. Đại hội cũng bầu ra 4 Phó Chủ tịch, trong đó ông Nguyễn Trí Ngọc được bầu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội, Tổng hội NN-PTNT Việt Nam tiến hành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2013-2018), đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ II. Đại hội trước đó cũng đã bầu ra 45 Uỷ viên Ban Chấp hành,  15 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên và Thường trực gồm 5 thành viên.

Theo lãnh đạo Tổng hội NN-PTNT Việt Nam, trong bối cảnh mới được thành lập, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo tâm huyết và tinh thần tự nguyện, Tổng hội đã triển khai thực hiện được nhiều hoạt động hiệu quả, có tính nền tảng quan trọng cho sự phát triển Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hiện Tổng hội đã có trên 222 hội viên, trong đó hội viên tổ chức, doanh nghiệp 85 hội viên; Hội viên là các Hiệp hội/Hội có 11 hội viên và hội viên là các cá nhân 126 hội viên.

Các hoạt động của Tổng hội trong nhiệm kỳ I luôn bám sát vào Điều lệ hoạt động, Tổng hội đã chủ động, tích cực tham gia huy động các thành viên, hợp tác quốc tế tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh của ngành nông nghiệp và tổ chức thành công Chương trình khảo sát bình chọn và tôn vinh  “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”.

Khánh thành cầu nông thôn, chương trình do Tổng hội NN-PTNT Việt Nam phát động và kêu gọi các doanh nghiệp cá nhân tài trợ

Đặc biệt, dưới sự tham gia vận động của Tổng hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu cho các xã, chuyển hướng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và đăng ký tài trợ với nhiều hình thức khác nhau với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ II này, Tổng hội NN-PTNT Việt Nam tin tưởng và hy vọng với sự đoàn kết trưởng thành và nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Tổng hội sẽ đóng góp thiết thực và nhiều hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 

 

Theo NGUYÊN HUÂN

Báo Nông nghiệp