Ông Nguyễn Đình Hương: “Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước rất thuận lợi cho công việc, sẽ luôn được toàn dân ủng hộ, đồng tình”

2018-10-23 14:20:28 admin

Nguyên Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Đảng – ông Nguyễn Đình Hương- chia sẻ như vậy với Báo Điện tử Tổ Quốc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước.


Ông Nguyễn Đình Hương: “Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước rất thuận lợi cho công việc, sẽ luôn được toàn dân ủng hộ, đồng tình”   - Ảnh 1.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nam Nguyễn)

Ông Nguyễn Đình Hương cho biết, ông không hề ngạc nhiên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội giới thiệu bầu vào vị trí Chủ tịch nước bởi "Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi thì ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không có ai thay thế được. Đây là ý Đảng lòng dân. Lòng dân ai cũng muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước".

Trước đó, với 100% ủy viên Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu vào vị trí Chủ tịch nước, và hôm nay, Quốc hội đã chính thức giới thiệu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, có thể nói chưa bao giờ có sự thống nhất cao như thế.

"Nhìn từ góc độ công việc, khi người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước sẽ rất tốt, rất thuận lợi cho công việc"

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương

Cần sửa Hiến pháp, cương lĩnh cũng như Điều lệ Đảng, quy định rõ quyền của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và việc chịu trách nhiệm với những quyết định của mình trước Đảng, nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó, cần thiết sắp xếp lại bộ phận giúp việc Tổng Bí thư - Chủ tịch nước để bộ máy thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Nhìn từ góc độ công việc, khi người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước thì sẽ rất tốt, rất thuận lợi cho công việc", ông Nguyễn Đình Hương nói.

Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có một bước ngoặt lớn, rất quyết liệt nhưng theo ông Nguyễn Đình Hương, thời gian tới sẽ còn quyết liệt hơn khi Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm hai vai trò.

"Tôi cho rằng, để phòng chống tham nhũng hiệu quả thực sự cần phải có một cơ quan siêu quyền lực. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đồng thời là Chủ tịch nước, ông vừa là người đứng đầu Đảng, vừa là người đứng đầu Nhà nước thì chắc chắn công tác phòng chống tham nhũng sẽ còn được đẩy mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại cũng sẽ tốt hơn. Cá nhân tôi mong chờ và kỳ vọng mọi việc sẽ tốt hơn", ông Nguyễn Đình Hương chia sẻ.

Nguyên Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương tiếp tục nhấn mạnh, tất cả những việc Tổng Bí thư đã làm đều lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, vì lợi ích và quyền lực của dân làm mục tiêu phấn đấu và hành động. Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ luôn được toàn dân ủng hộ, đồng tình.

 

Hà Giang

 Tổ Quốc