Phạt Công ty Hòa Phát Bắc Giang 540 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

2019-05-15 15:10:02 admin

Với hành vi gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát), ở thôn Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phạt hành chính 540 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát và UBND xã Long Sơn, UBND huyện Sơn Động đối thoại với người dân chiều 8/4.

Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) nhiều lần bị xử phạt hành chính vì gây ô nhiễm môi trường.

  

Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 660/QĐ-XPVPHC về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (Công ty Hòa Phát Bắc Giang), thuộc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát (Tập đoàn Hòa Phát).

Theo đó, Công ty Hòa Phát Bắc Giang đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ) tại khu II thôn Hạ, Đồng Chòi, Bản Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

Nước thải chăn nuôi của Công ty lấy sau hệ thống xử lý nước thải của module 5 và module 6 trước khi thải ra môi trường có thông số BOD5 vượt 1,78 lần.

Thông số COD vượt 1,16 lần; thông số Tổng nitơ vwowtk 1,66 lần; thông số Tổng Coliform vượt 9,2 lần so với giá trị Cmax cột B QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; lưu lượng nước thải của Công ty là 400 m3/ngày (24 giờ); quy định tại điểm k khoản 5 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

 

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt hành chính  Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) 540 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Tình tiết tăng nặng: Công ty tái phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012.

Với các hành vi trên, Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) bị xử phạt hành chính 540 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Công ty trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang buộc Công ty phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên; thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND xã Long Sơn xong trước ngày 25/7/2019 để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Trước đó, Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) bị xử phạt 312 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

Trước đó, ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Tổng số tiền Công ty Hòa Phát Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phạt là 312 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 8 tháng, Công ty Hòa Phát Bắc Giang (Tập đoàn Hòa Phát) bị xử phạt hành chính 2 lần về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Vậy, có phải Tập đoàn Hòa Phát cố tình xem thường pháp luật?

 

 

 

Theo KTNT.