Phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

2019-11-23 08:28:37 admin

Phát biểu tại hội nghị toàn thể Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) năm 2018, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, phát triển nông nghiệp là giải pháp thực hiện sáng kiến “không còn nạn đói” và “giảm nghèo” hiệu quả nhất.


Ảnh minh họa.

Nhiều năm qua, Việt Nam được Liên hiệp quốc công nhận như tấm gương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, hàng loạt các chính sách giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp với nguồn kinh phí huy động và sự chung tay của Chính phủ, cộng đồng, các tổ chức xã hội và bạn bè quốc tế. Nhờ đó tình trạng nghèo đói ở tất cả các vùng miền trong cả nước đã được cải thiện một cách căn bản.

Song, thành tựu xóa đói giảm nghèo của Việt nam vẫn nhiều gian nan. Tình trạng xóa đói nhưng chưa bền vững, mất an ninh lương thực ở những vùng miền do tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan gây ra nhiều thách thức nghiêm trọng cho cuộc sống và sinh kế của người dân.

Những vấn đề về như an toàn thực phẩm, suy dinh dưỡng trẻ em, thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm. Thách thức về tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho hộ nông dân,... ngày càng phức tạp cả ở quy mô quốc gia và toàn cầu đều là những thách thức rất lớn.

Bộ trưởng khẳng định, thông qua thực hiện 2 sáng kiến, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

 

Theo KẾ TOẠI/Báo NN

https://nongnghiep.vn/phat-trien-nong-nghiep-de-giam-ngheo-ben-vung-post253434.html