Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia

2018-09-28 09:54:38 admin

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.


Ảnh minh họa

Theo đó, Hội đồng Quy hoạch Quốc gia bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng. 

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là cơ quan giúp việc cho Hội đồng. Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công. 

Theo quyết định, Hội đồng Quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến hết năm 2050.

Bên cạnh đó, chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến hết năm 2050.

Đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền để có cách xử lý kịp thời./.

 

Thùy Linh

VNHN