Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

2019-11-29 20:21:52 admin

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.


Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng ban; Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban chuyên trách là ông Nguyễn Hồng Long.

pho thu tuong vuong dinh hue lam truong ban chi dao doi moi va phat trien doanh nghiep
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (Nguồn ảnh TTXVN)

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, Tổng Cục Thống kê đưa mới đây đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 11 tháng năm 2019, cả nước có 126.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 1.574 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký. Tính riêng lĩnh vực Kinh doanh bất động sản có 7.300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,8%;

Cũng trong 11 tháng vừa qua, cả nước có 36.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 27.800 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 38.100 doanh nghiệp, tăng 39,8%.

 

 

Theo TBCKVN

https://tbck.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-lam-truong-ban-chi-dao-doi-moi-va-phat-trien-doanh-nghiep-54480.html