PVD bất ngờ báo lãi 400 tỷ quý IV, cứu lợi nhuận cả năm

2019-01-31 10:55:19 admin

Biên lợi nhuận gộp của PVD tăng từ 2% lên 22% trong quý IV/2018.


Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HoSE: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu tăng 18% lên trên 1.400 tỷ đồng. Giá vốn giảm giúp biên lợi nhuận gộp mở rộng từ mức 2% lên 22%.

Mảng cung cấp dịch vụ khoan mang về biên lợi nhuận gộp cao nhất gần 50%, trong khi đó mảng cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ các loại khác mang về doanh thu lớn nhất.

PVD bất ngờ báo lãi 400 tỷ quý IV, cứu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Hoạt động tài chính quý IV cũng hiệu quả hơn khi doanh thu tăng 80% trong khi chi phí giảm 11%. Công ty tiết giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (do hoàn nhập chi phí dự phòng).

Dù vậy, lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết lại gia tăng và lợi nhuận khác giảm mạnh 330 tỷ là yếu tố tiêu cực đối với công ty.

Tổng hợp các biến động đó, PVD báo lãi sau thuế quý IV đạt 402 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2017.

 

Theo giải trình của PVD, lợi nhuận tăng mạnh là do hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (85% năm 2018 so với 74% năm 2017) với đơn giá bình quân tương đương năm trước; tăng doanh thu dịch vụ thương mại, cung ứng nhân lực và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoán; tiếp tục thu hồi một phần công nợ quá hạn từ PVEP; thay đổi thời gian khấu hao của các giàn khoan biển PVDRLLING II, III, IV từ 20 năm lên 35 năm; hoàn nhập một phần quỹ khoa học công nghệ.

PVD bất ngờ báo lãi 400 tỷ quý IV, cứu lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.

Tính chung cả năm 2018, PVD ghi nhận doanh thu tăng 41% lên hơn 5.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp rưỡi lên 225 tỷ đồng. Chi phí thuế giảm mạnh giúp lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng, gấp 4,6 lần năm 2017.

Với việc lãi lớn trong quý IV đã giúp công ty xóa lỗ 9 tháng đầu năm và có lãi 163 tỷ cả năm. So với kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ và không thua lỗ thì công ty đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối năm, PVD ghi nhận tổng tài sản hơn 21.000 tỷ đồng. Tổng vay nợ còn 3.839 tỷ đồng, giảm hơn 830 tỷ so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn giảm 980 tỷ và nợ dài hạn tăng 150 tỷ. Vốn chủ sở hữu đạt 13.840 tỷ, trong đó có 2.434 tỷ thặng dự cổ phần, quỹ đầu tư phát triển 1.589 tỷ, chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.683 tỷ và lợi nhuận chưa phối 4.066 tỷ đồng.

Về nợ xấu, công ty đã giảm mạnh từ mức 649 tỷ đầu năm về 290 tỷ cuối năm, chủ yếu là giảm nợ xấu từ Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước từ 450 tỷ về 91 tỷ đồng. Khoản nợ xấu liên quan đến PVEP hiện còn 188 tỷ đồng và PVD đã dự phòng 135 tỷ cho khoản nợ này.

 

 

Theo Huy Lê

NDH