Quảng Ninh có Tân Chánh Thanh tra tỉnh

2019-07-05 16:02:25 admin

DN&TH; Sáng nay 5/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Điệp Văn Chiến giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Tân Chánh Thanh tra tỉnh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Cơ quan này.


 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Chánh Thanh tra tỉnh

 

Căn cứ văn bản số 4381/UBND-TH5 ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc trao đổi về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm ông Điệp Văn Chiến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1076/TTCP-TCCB.

Căn cứ văn bản số 1926-CV/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ và văn bản số 1076/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ về  việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, xét  đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và các văn bản có liên quan, ngày 03/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Điệp Văn Chiến giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Chánh Thanh tra tỉnh

Theo Quyết định bổ nhiệm số 2789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Điệp Văn Chiến giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh từ ngày 03/7/2019 và được hưởng phụ cấp lãnh đạo hệ số 0,9.

Ông Điệp Văn Chiến sinh năm 1976, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Lý luận lịch sử Nhà nước và pháp luật; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo I và Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh./.

 

 

 

Chính Bình