Quảng Ninh: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

2018-05-26 09:28:46 admin

DN7TH; Ngày 25-5, tại TP Hạ Long, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về hoạt động tư vấn, phản biện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quy định tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế-xã hội tại Quảng Ninh…

Cùng với đó, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Qua đó góp phần nâng cao năng lực và vị thế của các hội thành viên của Liên hiệp các hội KHKT trong việc giải quyết lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nói riêng cũng như các vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

 

 

Theo Liên hiệp các hội KHKT tỉnh