Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

2019-03-09 20:31:03 admin

Thông tư số 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ ngày 08/03/2019.


Thông tư này chỉ rõ, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó:

Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên; Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên; Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I của Thông tư này.

quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp
Ảnh minh họa

Riêng hàng dệt may được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tư này cũng liệt kê 11 loại hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy, như: Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại đó; Hàng hóa thu được từ việc nuôi trồng thủy sản tại đó; Phế thải, phế liệu được loại ra trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng tại đó với điều kiện phế thải, phế liệu đó chỉ phù hợp làm nguyên liệu.

 

 

 

Theo Khổng Vũ

TBCKVN