Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự lãnh đạo của Đảng

2018-05-23 09:34:31 admin

Cuốn “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong 5 sách nổi bật vừa xuất bản.


Chiều 22/5 tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I năm 2018). Tại buổi ra mắt sách, đại diện NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu 5 đầu sách đáng chú ý, trong đó có cuốn Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua (của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Ra mat sach cua Tong bi thu Nguyen Phu Trong ve su lanh dao cua Dang hinh anh 1
Sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng khó khăn nào cũng vượt qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra còn phải kể đến cuốn sách Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư Trung Ương Đảng Lê Hồng Anh).

Cuốn Về cán bộ và công tác cán bộ là sản phẩm của TS Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung Ương và PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - chỉ đạo biên soạn).

Sách Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam” là tác phẩm do PGS.TS Phạm Minh Chính chỉ đạo biên soạn.

Cuốn Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm "Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh" của Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm và một số bộ sách, cuốn sách quý khác cũng được đánh giá cao.

Ra mat sach cua Tong bi thu Nguyen Phu Trong ve su lanh dao cua Dang hinh anh 2
Quyết tâm chỉnh đốn Đảng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân dân ủng hộ.

Trong số những cuốn sách ra mắt dịp này, nổi bật nhất là cuốn Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách gồm 90 bài phát biểu, nói chuyện, bài viết, trả lời phỏng vấn quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2015 đến năm 2017.

Các bài viết trong sách chia thành 4 chủ đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Cuốn sách nói lên sự lãnh đạo của Đảng trong 3 năm qua với sự toàn diện, quyết liệt, sáng tạo nhưng cụ thể, phù hợp bối cảnh đất nước. Các bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện, phỏng vấn trong sách cho thấy những trăn trở, tâm huyết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

 

Thu Hiền

Zing