Sếp Techcombank nói gì về con số lợi nhuận đột biến 7.774 tỷ đồng?

2018-10-30 10:31:47 admin

7.774 tỷ đồng là con số lợi nhuận 9 tháng cao kỷ lục mà Techcombank đạt được trong lịch sử hoạt động. Thu nhập phí vẫn tăng trưởng cao, kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý xong nợ xấu… giúp cho các chỉ tiêu tài chính “đẹp như mơ”.


Ảnh: Đa dạng nguồn thu nhập giúp Techcombank tăng trưởng lợi nhuận cao và bền vững

 

Tại cuộc họp báo sáng 30/10, lãnh đạo Techcombank chia sẻ về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Với việc minh bạch số liệu, phân tích chi tiết các chỉ số tài chính, Techcombank đang muốn “khoe” với nhà đầu tư, cổ đông về bức tranh lợi nhuận khả quan sau nhiều năm kiên trì theo đuổi chiến lược kinh doanh “lấy khách hàng làm trọng tâm”.

Đến hết tháng 9, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 13.294 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn, tiếp tục chuyển dịch theo định hướng chiến lược. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng giảm từ 53% xuống 48%. Dự phòng rủi ro chỉ ở mức 1.787 tỷ đồng. Chi phí hoạt động chỉ tăng 14% lên mức 3.734 tỷ đồng.

Luỹ kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 7.774 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và có khả năng chạm đích 10 nghìn đồng cả năm. Tính chung bình, mỗi quý Techcombank đạt lãi gần 2.600 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 3, thu nhập đột biến 4.635 tỷ đồng, bằng cả 2 quý đầu năm và lợi nhuận trước thuế đạt 2.578 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ở mức 6.209 tỷ đồng.

Phân tích chi tiết về đóng góp tăng trưởng doanh thu, ông Trịnh Bằng, Giám đốc tài chính kế hoạch Techcombank cho biết, ngân hàng thực hiện chiến lược đang dạng nguồn thu nhập với thu nhập ngoài lãi chiếm 39% tổng doanh thu và tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập phí tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó, thu phí thẻ tăng 20% và đạt 404 tỷ đồng trong 9 tháng qua, phí bancassurance tăng 25% và đạt 469 tỷ đồng, phí phân phối bán lẻ trái phiếu tăng 6% và đạt 1.114 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty chứng khoán Techcombank hiện dẫn đầu mảng môi giới trái phiếu trên HoSE với thị phần chiếm 77%.

“Những điều này lý giải vì sao doanh thu và lợi nhuận của Techcombank 9 tháng qua cao kỷ lục trong lịch sử ngân hàng. Nhưng đây là kết quả của cả một quá trình nỗ lực. Nhìn vào 14 quý vừa qua, kết quả kinh doanh của ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng liên tục và bám sát chiến lược kinh doanh nhất quán”, ông Trịnh Bằng nhấn mạnh.

Kết quả đem lại là các chỉ số lợi nhuận của Techcombank liên tục cải thiện tích cực qua mỗi quý, cụ thể: hết quý 3, tỷ lệ ROE đạt 25,4%, ROA đạt 3,2% nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ và loại bỏ lực kéo của trái phiếu VAMC.

Hệ số NIM đạt mức 3,7% nhờ sự chuyển dịch đang diễn ra trong danh mục cho vay.

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi tăng cao 38,6% do thu nhập phí tiếp tục là trọng tâm. Trong khi đó chi phí CIR giảm tốc chiếm ở mức 28,1%.

Đặc biệt, xét cơ cấu tín dụng, có thể thấy Techcombank chú trọng thúc đẩy tăng trưởng cao song cân đối cho vay hợp lý, tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Trong 9 tháng qua, tín dụng của ngân hàng đã tăng trưởng ở mức cao 34% với dư nợ gồm cả cho vay và đầu tư trái phiếu lên tới 166.900 tỷ đồng. Tính trong 3 năm qua, tín dụng của Techcombank đã tăng trưởng 105% so với thời điểm tháng 9/2015.

Lãnh đạo Techcombank cho biết chất lượng tín dụng được cải thiện tích cực với danh mục nợ xấu được xử lý và kiểm soát ở mức thấp 2% tổng dư nợ.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức 14,3% sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn Basel II chỉ ở mức 12,44%.

Đến 30/9/2018, vốn chủ sở hữu của Techcombank đã nâng lên mức 49,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2015 và là mức cao nhất trong số các ngân hàng TMCP tư nhân.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ không trả cổ tức cao cho cổ đông mà tập trung vào việc dành nguồn vốn cho đầu tư, kinh doanh, cải thiện chỉ số an toàn vốn hoạt động…

Thu Hằng

 

Tags