Sư đoàn bộ binh 3, Quân Khu 1, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn (2013 – 2018)

2018-09-15 16:56:40 admin

DN&TH; Chiều ngày 10/9 Ban tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn bộ binh 3, Quân Khu 1 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn (2013 – 2018) .


Đại hội Thi đua quyết thắng Sư đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tổng kết đánh giá những nguyên nhân mạnh yếu, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng ở Sư đoàn giai đoạn 2013 – 2018. Xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh thi đua quyết thắng giai đoạn tiếp theo tạo động lực thúc đẩy các tập thể cá nhân tự giác thực hiện góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền sâu rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt những cách làm hay việc làm sáng tạo hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy trung ương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn (2013 – 2018). Đồng chí Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó chính ủy Sư đoàn – Trưởng ban tổ chức Đại hội đã khẳng định “Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018 là một nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn năm 2018, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong Sư đoàn 5 năm qua. Tập trung trí tuệ, trách nhiệm, phân tích chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực cho phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn tiếp theo”.

Dự kiến, Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn sẽ diễn ra đầu tháng 10/2018. Để tổ chức Đại hội  thành công, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội và Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung, các Tiểu ban giúp việc cho Đại hội.

Từ nay đến ngày Đại hội, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục chỉ đạo Phòng chính trị phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội; Chuẩn bị báo cáo trung tâm trình đại hội, thông qua tham luận và báo cáo điển của các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích, thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đặc biệt là gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và hoạt động của Đại hội.

 

 

Khánh Ly