• Những ngày qua, đi từ vùng đầu nguồn sông Hậu đến Tứ giác Long Xuyên và hạ nguồn sông Tiền giữa mùa lũ mà nơi đâu cũng khô ráo. Vào vùng lõi sông Hậu càng thấy rõ sự khác lạ. Khẩu hiệu "sống chung với lũ" đã hết thời...
    Nước