• DNTH: Châm cứu Việt Nam trong những năm qua liên tục phát triển, trong các phương pháp châm cứu truyền thống được kế thừa một cách có chọn lọc, các phương pháp mới đã được nghiên cứu phát triển mạnh mẽ chữa được nhiều bệnh tật. Từ việc nghiên cứu kết hợp chặt chẽ trên cơ sở lý luận y học Phương Đông như: xây dựng, trải nhiệm, tổng kết và phát triển trong thực tế điều trị, lương y Đặng Minh Hùng tại địa chỉ 397 Nam Dư – Trần Phú – Hoàng Mai – Hà Nội đã xây dựng bộ môn châm cứu điều khiển liệu pháp (gọi tắt là Việt châm).
    Sống khỏe