• Gần đây, các Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại các địa phương đều có sự tham gia và nhận được sự chỉ đạo cụ thể của người đứng đầu Chính phủ. Một quan điểm chung nhất được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên nhấn mạnh tại hội nghị là cần khơi dậy quyết tâm, khí thế tầm nhìn mới trong tư duy phát triển, thu hút đầu tư ở các địa phương, cần hấp thụ nhuần nhuyễn Liêm chính - kiến tạo - hành động - phục vụ, thậm chí là văn hóa mọi cấp để tạo sức hút đầu tư.
    Tiêu điểm


  • Chiều nay (1.3), tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2 của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi: Việt Nam đã có thống kê chi phí bỏ ra để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, quá trình tổ chức có xã hội hóa không, trong tương lai chúng ta có sẵn sàng để tổ chức các sự kiện tương tự không?
    Bạn đọc quan tâm  • Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ” sẽ được Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức trong hai ngày mùng 2 và 3/5 tới đây tại Hà Nội.
    Tin tức kinh tế