• Dù nắng hay mưa, dù giông hay bão những người “Lính Truyền tải” vẫn hàng ngày miệt mài, lặng lẽ làm việc trên các cột trụ cao trên dưới 70m so với mặt đất... để kiểm tra, sửa chữa đường dây, đảm bảo cho dòng điện Quốc gia được thông suốt.
    Ảnh