Thứ tư, 30/09/2020, 07:24

Tags

: di-san-van-hoa-the-gioi
  • Mỹ Sơn: Xứng tầm Di sản Văn hóa thế giới

    2019-09-08 20:33:49
    Qua 20 năm được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, Khu đền tháp Mỹ Sơn đến nay đã có những thay đổi tích cực, đặc biệt là trên lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ di tích của các cấp chính quyền, người dân và du khách cũng được nâng cao.