Thứ tư, 30/09/2020, 03:26

Tags

: doanh-nghiep-so
  • Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo

    2018-10-27 20:14:31
    Ngày 26/10, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh và Hiệp hội Internet Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo" nhằm thúc đẩy doanh nghiệp (DN) phải thay đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sản xuất và hệ thống quản trị.