Thứ ba, 20/10/2020, 15:26

Tags

: doanh-nghiep-vua-va-nho
  • Giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cần nhưng chưa đủ

    2019-04-17 15:47:55
    Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội, theo đó, đề xuất giảm thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với các DN nhỏ và vừa (DNNVV) và DN mới thành lập.