• Với những ai gắn bó cùng tộc người A Rem ở xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cuộc sống của họ cũng dễ dàng nhận ra ngay. Thế nên bản thân chúng tôi, bẵng đi thời gian 6 tháng mới quay lại thăm đồng bào, thấy rất nhiều điều lạ đang xảy ra.
    Nông Nghiệp Nông Thôn