• MB đã mua 9 triệu cổ phiếu MBB làm cổ phiếu quỹ tính đến hết ngày 12/2, đồng nghĩa ngân hàng này còn phải mua 99 triệu cổ phiếu MBB trong 11 ngày tới nếu muốn gom đủ lượng đăng ký. Nhiều quỹ lớn cũng đang liên tục mua vào. Ở chiều ngược lại, Vietcombank đang tiến hành bán ra cổ phiếu MBB sau khi không còn là cổ đông lớn.
    Tin tức kinh tế