• TP Uông Bí là một trong những nơi giàu tiềm năng phát triển du lịch của Quảng Ninh. Dường như năm 2018 là năm du lịch Uông Bí tạo ra nhiều điểm nhấn bằng việc đưa vào hoạt động một loạt các công trình, sản phẩm du lịch mới,... Hiện thành phố đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, dịch vụ, đưa ngành “công nghiệp không khói” này trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
    Văn hóa