• Bám sát đường găng tiến độ, kịp thời xử lý các đầu việc còn lại trong chặng nước rút đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), về Hà Tĩnh những ngày này, ai nấy đều cảm nhận được không khí phấn khởi, tất bật chuẩn bị đón “quả ngọt” hiện hữu trên mọi miền quê.
    Cách làm sáng tạo

  • Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của chín tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai.
    An toàn thực phẩm
  • Trong khi "bà hoả" đang bao trùm lên toàn bộ khu rừng thông tại Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) những chiến sĩ cứu hỏa đã can đảm, bình tĩnh dầm mình vào đám cháy để khống chế ngọn lửa với nhiệm vụ duy nhất: “Cứu cái còn trong cái mất”.
    Tiêu điểm