• Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất thì xã NTM phải có HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX 2012 mới được công nhận là đạt tiêu chí của xã NTM.
  Sổ tay

 • Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
  Chính sách mới


 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước, tuy nhiên việc liên kết sản xuất còn nhiều bất cập nên người nông dân và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung để cùng chia sẻ lợi ích cũng như rủi ro trong sản xuất, kinh doanh... Mặc dù trồng nhiều lúa, nhưng đời sống của người nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn.
  Nông Nghiệp Nông Thôn

 • Việc tháo gỡ nút thắt về xây dựng nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi… trên nền đất nông nghiệp sẽ mở ra cơ hội rất tốt để các HTX đẩy mạnh mở rộng quy mô, tăng cường ứng dụng các máy móc, thiết bị công nghệ cao vào hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.
  Nông Nghiệp Nông Thôn

 • T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa có báo cáo về vai trò của hội viên phụ nữ các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.
  Sổ tay


 • Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước đã có những ưu đãi với loại hình HTX nhưng thực chất các HTX được thụ hưởng chưa nhiều, một số chính sách còn so sánh “suy bì” giữa HTX với doanh nghiệp. Nên có chính sách ưu đãi đối với HTX cao hơn so với doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng lĩnh vực bởi vì HTX mục tiêu chính là mang lại lợi ích cho thành viên và hỗ trợ phát triển cộng đồng.
  Bạn đọc quan tâm