• DN&TH Sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ 01/9/2016 đến nay), tuy còn một số ít bất cập nhưng nhìn về tổng thể đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã kết nối với không gian đi bộ Khu phố cổ Hà Nội tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội…
    Tin Tức