• DN&TH: Giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/8/2018, HĐND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt và UBND tỉnh Quảng Bình giao biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đang sử dụng là 292 biên chế sự nghiệp. Để vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Tin Tức

 • DN&TH; UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung các kết luận thanh tra tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn; Khu đất 'rừng Mu', thôn Chóng xã Yên Bài và Khu đồi Đống, xã Văn Hòa, huyện BaVì...
  Đất đại

 • Mới đây, một doanh nghiệp ở TP HCM đã phải có đơn kêu cứu vì trong một năm phải tiếp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp thanh, kiểm tra tới… 138 lần.
  Doanh nghiệp


 • Gần đây, hoạt động khai thác cát của Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Tân Tiến dọc sông La Tinh đoạn qua thôn Vạn Thái và Vạn Ninh 2, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ, Bình Định) gây sạt lở bờ sông, tác động tiêu cực đến chất lượng công trình đê và đời sống dân sinh của người dân ở địa phương. Cử tri lo lắng và nhiều lần kiến nghị chính quyền vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh, nhưng đến nay nguyện vọng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
  Nước