Thứ ba, 22/09/2020, 16:58

Tags

: kien-thuc
  • Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

    2019-02-10 21:25:23
    Trong suốt quá trình hoạt động trên thị trường, Doanh nghiệp không thể tránh khỏi những khủng hoảng về truyền thông. Nhưng không phải Doanh nghiệp nào cũng có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhất là khi họ không có sự chuẩn bị nào trước.