Thứ sáu, 30/10/2020, 03:16

Tags

: kinh-doanh-thuc-pham
  • Các giấy tờ cần thiết để kinh doanh thực phẩm chức năng

    2018-12-28 14:43:15
    Độc giả hỏi: Hiện tôi đang làm trong ngành y và muốn kinh doanh thêm mảng thực phẩm chức năng. Tôi muốn hỏi các giấy tờ cần thiết để kinh doanh thực phẩm chức năng mới nhất và kinh doanh thực phẩm chức năng cần làm những thủ tục gì để đúng luật?