• DN&TH; Trong quá trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp suốt nhiều năm qua, Luật sư Nguyễn An đã gặp rất nhiều doanh nhân tới tham vấn luật sư về những vấn đề Luật. Đôi khi, những vấn đề đó chỉ là những vấn đề pháp luật cơ bản trong doanh nghiệp. Với mong muốn giúp các doanh nhân có thể tự nắm rõ các vấn đề cơ bản đó mà không cần dành nhiều thời gian và tiền bạc để tham vấn Luật sư, luật sư Nguyễn An đã tập hợp, tóm tắt lại và cho ra đời cuốn sách Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân.
    Tư Vấn Luật