• Những ngày này, nông dân ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lâm cảnh điêu đứng khi lạc được nhổ lên củ to, củ nhỏ thất thường, nhiều khóm lạc đã mọc mầm. Dù chưa đến chính vụ, nhưng người dân nơi đây đành phải nhổ lạc sớm vì năm nay thời tiết nắng, mưa quá thất thường.
    Sổ tay