• Trong tứ giác du lịch của miền Trung: Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa, Ninh Thuận từng là điểm “lướt qua”. Nhưng hiện tại, một không khí sôi động đang hiện diện.
    Nhịp sống