• DN&TH; “Hãy là những doanh nhân hiểu được cuộc chơi và kiểm soát được cuộc chơi”, đó chính là thông điệp mà cuốn sách Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân mang đến cho độc giả. Trong cuốn sách giá trị này, luật sư Nguyễn Hà An đã tập hợp, tóm tắt những nội dung Luật doanh nghiệp cơ bản để các doanh nhân có thể nắm bắt được những quy định của pháp luật với hoạt động của Doanh nghiệp mình mà không phải nghiên cứu nhiều về các loại luật.
    Tư Vấn Luật

  • DN&TH; Trong quá trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp suốt nhiều năm qua, Luật sư Nguyễn An đã gặp rất nhiều doanh nhân tới tham vấn luật sư về những vấn đề Luật. Đôi khi, những vấn đề đó chỉ là những vấn đề pháp luật cơ bản trong doanh nghiệp. Với mong muốn giúp các doanh nhân có thể tự nắm rõ các vấn đề cơ bản đó mà không cần dành nhiều thời gian và tiền bạc để tham vấn Luật sư, luật sư Nguyễn An đã tập hợp, tóm tắt lại và cho ra đời cuốn sách Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân.
    Tư Vấn Luật