• Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tin rằng MB sẽ mở 10% room ngoại còn lại cho đợt phát hành riêng lẻ sắp tới, mặc dù đối tượng chào bán riêng lẻ của MB là cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Còn trong tờ trình gửi đại hội đồng cổ đông sắp tới, HĐQT MB cho hay ngân hàng đang "tìm kiếm và ưu tiên mở room với đối tác chiến lược có đủ năng lực giúp MB nâng cao năng lực cạnh tranh".
    Tin tức kinh tế