• Thị trường bán lẻ Việt Nam đang dần tiệm cận để phù hợp với xu hướng chung của bán lẻ thế giới. Do đó, việc phát triển, sáng tạo các mô hình kinh doanh thích ứng với xu hướng mua sắm mới là nhằm thu hút sự quan tâm, gia tăng mức độ mua sắm của khách hàng. Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết đặt ra với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thời gian tới.
    Tiêu Dùng