• “Việc bảo tồn, nâng cấp, tôn tạo cầu Long Biên sẽ góp phần phát triển kinh tế và giữ gìn hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến trên trường quốc tế”, kiến trúc sư (KTS) Nga Nguyễn - Việt kiều Pháp chia sẻ với Báo GD&TĐ.
    Văn hóa