Thứ bảy, 24/10/2020, 21:57

Tags

: nha-thau
  • Công ty Điện lực Hà Đông: Giám đốc ký 4 gói thầu liên tiếp cho nhà...

    2019-04-10 09:56:45
    Chỉ trong thời gian ngắn, ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông ký liên tiếp 4 gói thầu cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhất Thống. Vậy đây là “kịch bản” lên trước hay ngẫu nhiên trúng thầu?
  • Loại ngay nhà thầu nộp hồ sơ thiếu bản cam kết?

    2019-04-19 15:54:38
    Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.