• Trước những vụ tai nạn thương tâm của các đồng nghiệp, nhiều nhân viên đường sắt vừa bày tỏ chia buồn, nhưng cũng rất lấy làm tiếc.
    Bạn đọc quan tâm